Vyhláška č. 50

o odborné způsobilosti v elektrotechnice

 

 Zkoušky je povinna zajistit organizace. Dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky

§5

Pracovníci znalí

Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání v některém z oboru elektro  a po zaškolení složili zkoušku.

Zkouškou se rozumí ověření znalostí zejména bezpečnostních předpisů pro práci a obsluhu na elektrických zařízeních.

 

§6

Pracovníci pro samostatnou činnost

Samostatnou činností se rozumí činnost, která již nemusí být odborně řízena, na rozdíl od situace, kdy zaměstnanec pracuje "sám", avšak je odborně řízen zaměstnancem s vyšší kvalifikací.

§7

Pracovníci pro řízení činnosti

Charakter požadavků na získání tohoto kvalifikačního stupně je stejný jako u předchozího stupně. Rozdíl spočívá v délce minimální praxe a kvalitativně náročnější zkoušce, která je zaměřena na schopnost řízení skupiny, to znamená, na organizační schopnosti, pocit odpovědnosti a dobré interpersonální vztahy.

§8

Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu

Pracovníci řídící činnost prováděnou dodavatelským způsobem. Je tedy určen právním subjektům, které provádění činností na elektrických zařízeních mají zakotveny v podnikatelských záměrech (statutu, živnosti) a provádějí tuto činnost za účelem dosažení zisku. Jedná se o klasické elektromontážní práce, zřizování přípojek, opravy elektrických zařízení atd..

Pro pracovníky řídící provoz elektrických zařízení. Jde o případy, kdy právní subjekt provádí činnost pouze na elektrických zařízeních, které jsou v jeho majetku, formou vlastní údržby a oprav.

 

Nejkratší praxe požadovaná pro pracovníky uvedené v jednotlivých paragrafech vyhlášky:

a) pro §6 

činnost

vzdělání

praxe10)

na elektrických zařízeních do 1000V

vyučení, SO, ÚSO, VŠ

1 rok

na elektrických zařízeních nad 1000V

vyučení, SO, ÚSO, VŠ

2 roky

na hromosvodech

zaškolení

6 měsíců

vyučení, SO, ÚSO, VŠ

3 měsíce

b) pro §7 

činnost

vzdělání

praxe10)

na elektrických zařízeních do 1000V

vyučení

2 roky

SO, ÚSO, VŠ

1 rok

na elektrických zařízeních nad 1000V

vyučení

3 roky

SO, ÚSO, VŠ

2 roky

na hromosvodech

zaškolení

1 rok

vyučení, SO, ÚSO, VŠ

6 měsíců

c) pro §8 

činnost

vzdělání

praxe10)

na elektrických zařízeních do 1000V

vyučení, SO

6 let

ÚSO

4 roky

2 roky

na elektrických zařízeních nad 1000V

vyučení, SO

7 let

ÚSO

5 let

3 roky

na hromosvodech

vyučení

2 roky

SO, ÚSO, VŠ

6 měsíců