Před uvedením do provozu nového zařízení je nutné provést výchozí revizi. V případě neprovedení výchozí revize bude provozovatel plně odpovědný za zranění, požáry a jiné nehody způsobené instalací. U novostavby bude výchozí revize požadována i ke kolaudaci.

Pravidelné revize se provádějí během provozu elektrické instalace ve lhůtách, které stanový norma. Lhůty jsou od 1 do 5 let v závislosti na způsobu využívání budovy a na míře nebezpečnosti prostředí.

Revize elektrických instalací se provádí dle norem ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob:

Typy prostoru -  Lhůty
prostory určené ke shormažďování více než 250 osob BD3,BD4      2 roky
Zděné obytné a kancelářské budovy BD1              5 roků
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely
a jiná ubytovací zařízení
BA2,BD4     3 roky
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3         CA2     2 roky
pojízdné a převozné prostředky -     1 rok
prozatimní zařízení staveniště - 1/2 roku   


Revize hromosvodů:

Druh objektu  Lhůty  
budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, nemocnice, jaderné elektrárny (+ předpisy KTA), automobilky, plynárny, bankyBE2, BE3, CA2 supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, školy 2 roky 
rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské stavby 4 roky 


Lhůta pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů a nářadí: